Saznajte prvi

Popunite kontakt formu ispod, i budite prvi obavešteni o svim novinama u vezi Mercedes-Benz X-Klase.

/ / ( dd / mm / yyyy )
Obavestite me o novostima iz Mercedes-Benza putem

Potvrda ( declaration of consent) o korišćenju ličnih podataka

Želeli bismo da vas informišemo o proizvodima i uslugama koje mogu biti od interesantne za vas. Da bismo to učinili, potrebna nam je saglasnost da koristimo vaše podatke. Svi podaci su poverljivog karaktera.

Pročitajte izjavu o dozvoli korišćenja ličnih podataka prema Zakonu o zaštiti podataka

Slažem se da će moje kontakt podatke, podatke o vozilu i informacije o korišćenim uslugama moći da obradjuju i koriste Daimler AG, njegova nacionalna prodajna kompanija i njegovi ovlašćeni partneri za prodaju i usluge, da me pismeno informišu i pismeno upoznaju sa proizvodima i uslugama kompanije Daimler AG i Njenih povezanih kompanija, kao i za istraživanje tržišta. Podaci se mogu preneti na Daimler AG, nacionalnu prodajnu kompaniju, izabrane dilere / uslužne partnere unutar Daimlerove prodajne i servisne organizacije, kao i institute za istraživanje tržišta za ove svrhe.

Ako biste više voleli da ne obrađujemo i ne koristimo vaše podatke, u skladu sa Vašim željama i iz pravnih razloga nećemo biti u mogućnosti da vas obavestimo o našim proizvodima i uslugama. Takođe, vašu saglasnost za korišćenje ličnih podataka možete ukinuti i kasnije kontaktiranjem Mercedes-Benz Customer Assistance Centra Maastricht N.V., P.O.Bok 1456, 6201 BL Maastricht, Holandija, tel .: 00800 9 777 7777, email: mercedes_connect_me@daimler.com

Ako želite da vas ubuduće više ne kontaktiramo, možete odbiti ili ukinuti saglasnost da se vaši podaci koriste za obaveštavanje o proizvodima i uslugama ili za istraživanje tržišta. U ovom slučaju, molimo kontaktirajte: Centar za pomoć Mercedes-Benz Mastrihtu N.V., P.O.Bok 1456, 6201 BL Maastricht, Holandija, tel .: 00800 9 777 7777, email: mercedes_connect_me@daimler.com